Ervaringstheater heeft als doel om het publiek uit te dagen op zoek te gaan of te werken aan transformatie richting verandering. In veel van onze stukken werken we aan verandering richting een liefdevolle en gelijkwaardige jeugdzorg. We inspireren ons publiek tijdens onze voorstellingen en dagen hen uit om out of the box na te gaan wat zij (beter) kunnen doen in de wereld van jongeren. We bieden ruimte om ervaringen te delen én om de vertaalslag naar het werk van alledag te maken. In de voorstelling is er veel ruimte voor interactie en deelname van het publiek. Neveneffect van het Ervaringstheater is empowerment van de groep spelers die meedoen: zij nemen het werken vanuit gelijkwaardigheid en ervaringen mee naar hun (werk)context en verbeteren zo beetje bij beetje de zorg & ondersteuning in Nederland. 

 

Theater

We maken Ervaringstheater, en dat doen we niet voor niets. Door vanuit ons hart te spreken, met een traan en een lach, weten wij de harten van ons publiek te raken. Theater zorgt voor herkenning en erkenning door de nadruk op persoonlijke en gedeelde ervaringen. Wetenschappelijk onderzoek (oa Batson & Ahmed 2009) laat zien dat empathie en de emotionele reacties die het oproept een effectievere strategie zijn om het denken en handelen van mensen te veranderen, dan een aanpak gericht op cognitie. Empathie in theater ontstaat zo gemakkelijk doordat mensen zich kunnen identificeren met de spelers. Zo willen we met het Ervaringstheater de hulp aan kwetsbare mensen transformeren. 

 

“Inspirerend”
“Must-see voor iedere sociaal werker & welzijnsprofessional”
“Ik heb ongeveer 5 keer gehuild bij het Ervaringstheater” - Een aantal reacties uit het publiek na afloop van een van onze voorstellingen.

 

Werkwijze 

Het Ervaringstheater maken we samen met ervaringsdeskundige deelnemers vanuit alle perspectieven van het onderwerp, zowel cliënten als professionals. We delen persoonlijke ervaringen en werken in een proces van gelijkwaardigheid toe naar een voorstelling waarin het publiek van de voorstelling zich herkent en erkend voelt. Alle spelers hebben ervaring met het onderwerp en begrijpen het belang van de voorstellingen. Hierdoor kunnen zij hun actuele ervaringen met hulp delen en hierop reflecteren. Tijdens de repetities leren de spelers om hun kwetsbaarheden als krachten in te zetten. We creëren het theater in een veilige omgeving waarin veiligheid en vertrouwen in zichzelf, elkaar en het proces voorop staan. 

 

Tijdens de dagen bespreken we bijvoorbeeld het beeld wat we van de ander hebben en vooroordelen die we hadden die zijn veranderd. Omdat we dit op grotere schaal rondom het thema teweeg willen brengen. 

 

“Super bedankt voor jullie inspirerende regie, en creatieve ideeën. Heel mooi om een bijdrage aan te mogen leveren, en ook ik was onder de indruk van de mooie, persoonlijk en soms heftige verhalen..." - Beleidsmaker Manon , deelnemer Ervaringstheater.

 

Het Ervaringstheater is voor ons geslaagd wanneer alle spelers de ruimte hebben gekregen om eigen ervaringen met het thema te delen. Op zo’n manier dat eigen ervaringen worden doorgegeven om van en met elkaar te leren. En de deelnemers én de bezoekers hun/elkaars tekortkomingen herkennen en gemotiveerd raken om positieve verandering teweeg te gaan brengen.

 

Makers

 

Suzanne Glasbergen oprichter van Stichting Future the Crowd: “Theater is de rode draad in mijn leven. Als jongere heeft het mij een vlucht uit mijn regelmatig overweldigende leven gegeven. Ik ben een open, creatieve en betrokken theatermaker & drama therapeute in opleiding met een dosis eigen ervaring als kind. Ik wil jongeren die vastlopen inspireren tot meer eigenaarschap over hun eigen leven.”

 

ExpEx coördinator Mannus Boote: Ik heb in mijn jongere jaren veel toneel moeten spelen om te overleven. Om sterk te blijven in mijn lastige thuissituatie en in de hulpverlening. Nu kan ik deze kwaliteiten benutten om onze ervaringen over te dragen aan andere mensen. Doorleefde ervaringen zijn soms lastig onder woorden te brengen en met theater kan dit .”