"Drama of dramatiek is een literair genre waarbij door middel van woord en gebaar een conflictsituatie wordt uitgebeeld voor een publiek."

Take your pick! Conflict situaties zijn er in het leven van middelbare scholieren genoeg. Future the Crowd biedt theatertrajecten voor jongeren binnen- en buiten school waarin we met situaties uit het leven van leerlingen aan de slag gaan. Dit kan zijn rond thematiek die de school aanreikt, we kunnen ook blanco starten en zien waar het schip strand.

 

Ervaringstheater zoals we dit bij Future the Crowd maken is erop gericht om de persoonlijke- en collectieve ervaringen van de groep om te zetten naar een verhaal waar alle deelnemers van de groep een deel van zichzelf in kwijt kunnen. Het doel van ervaringstheater is tweeledig, het draagt namelijk bij aan het verwerken van de ervaringen en hierbij aan het herstel van de eigenaar van het verhaal. Tegelijkertijd is het door de waarachtigheid van de verhalen een heel goed middel om bezoekers op een diep beklijvend niveau te informeren over de onderwerpen waarop het ervaringstheater inspeelt. En naast dit alles is het proces vaak intensief en daardoor een ervaring die deelnemers niet snel zullen vergeten!

 

Om ervaringstheater te kunnen maken is een veilige basis in de groep noodzakelijk. We vragen van de deelnemers die meestal geen theaterervaring hebben namelijk veel moed en kwetsbaarheid te tonen door hun persoonlijke verhalen in de groep te delen. Door het collectieve delen van deze verhalen ontstaat vaak al snel een veilige sfeer waar vanuit we op een fijne manier met elkaar kunnen creëren. In een aantal bijeenkomsten werken we naar een of meerdere uitvoeringen. Deze spelen we vervolgens op school maar dit kan ook in een echt theater! We starten het proces met het ophalen van de ervaringen waarop Future the Crowd het theaterscript baseert. Vervolgens werken we in de daaropvolgende bijeenkomsten verder om alle scenes uit te werken naar een mooie, inhoudelijke en vaak informatieve voorstelling.

 

Heb je vragen of zou je meer over ons ervaringstheater willen weten? Neem dan contact met ons op via de contactpagina of via info@futurethecrowd.nl