Stichting Future the Crowd zet zich op creatieve wijze in om maatschappelijke problemen aan te pakken. We maken podiumkunst met, door en voor kinderen en jongeren en gebruiken dit geluid om ons publiek te activeren. Een voorstelling is geslaagd wanneer ons publiek bewust van de boodschap de zaal verlaat, aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor de maatschappij waarin we leven.

 

Future the crowd staat voor inspiratie, op zoek gaan in jezelf met vragen als; Wie ben ík? Wat wil ík? Wat kan ík? En dan vervolgens de verbinding aangaan met de ander. We gaan confrontaties niet uit de weg zoals we in deze digitale tijd zo vaak gemakkelijk verkiezen, we willen juist iets met elkaar aangaan! Iets oppakken en omzien naar elkaar. Maar ook kritisch durven kijken naar onszelf en onze omgeving. Is dat eng? Misschien wel een beetje maar we doen het met elkaar en leren daarbij veel over onszelf.

 

Alles begint bij jezelf en juist het ontdekken van jezelf, de persoon die je bent, de persoon die je zou willen zijn en de idealen, normen en waarden die daarbij horen. Dat dit een keuze is die je juist in je ontwikkeling als jong mens voor een groot deel kunt plaveien wordt onvoldoende belicht. In het onderwijs, in de opvoeding en in de maatschappij om ons heen. 

 

Wij werken binnen creatieve projecten samen met jongeren aan verbinding, verbetering en verandering. Daarnaast willen wij met onze theaterproducties en verhalen inspireren, troost bieden of inzicht brengen.


Missie

Bouwen aan een inclusievere en meer gelijkwaardige samenleving door middel van theaterstukken die het gesprek openen en mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor de wereld waarin we leven.”

Future the crowd!